Nový variant koronavírusu v médiách a trendy vo vyhľadávaní na internete

Prvé mediálne výstupy v súvislosti s novým variantom koronavírusu (B.1.1.529) označovaným ako „omikron“ v slovenských médiách zaznamenávame od piatka 19. 11. 2021. Do konca novembra bolo publikovaných spolu viac ako 2 200 mediálnych výstupov. Najväčší počet zaznamenávame v pondelok 29. 11. 2021 (spolu 883 výstupov). Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 1.

Graf 1 Počet mediálnych výstupov v jednotlivých typoch médií.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)
DátumOnlineTlačTelevíziaRozhlasAgentúrne spr.
2021-11-1700000
2021-11-1800000
2021-11-1920000
2021-11-2010000
2021-11-2140000
2021-11-2220000
2021-11-2310000
2021-11-2420000
2021-11-2580000
2021-11-26580210
2021-11-27355123513
2021-11-2837722156
2021-11-2978237291023
2021-11-304004725917

Najväčšia interakcia publikovaných príspevkov na sociálnych sieťach bola zaznamenaná v sobotu 27. 11. 2021 (spolu viac ako 56 000 interakcií). Celkovo evidujeme viac ako 130 000 sociálnych interakcií. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 2.

Graf 2 Interakcie publikovaných príspevkov na sociálnych sieťach.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Vo výsledkoch vyhľadávania sa výraz „omikron“ začal objavovať od 26. 11. 2021. Tento výraz vyhľadávali Slováci najviac 27. 11. 2021 o 19:00 hod. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 3.

Graf 3 Záujem vo vyhľadávaní výrazu „omikron“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Zaujímavé výsledky prináša analýza záujmu vo vyhľadávaní výrazov „lockdown“ a „očkovanie“.

Výraz „lockdown“ Slováci najčastejšie vyhľadávali 24. 11. 2021 v popoludňajších hodinách, teda deň pred začiatkom tzv. dvojtýždňového lockdownu, ktorý vyhlásila Vláda SR. Záujem o vyhľadávanie však pomerne rýchlo klesol. Výsledky zobrazuje graf 4.

Graf 4 Záujem vo vyhľadávaní výrazu „lockdown“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

V prípade očkovania môžeme vidieť výraznejšie striedanie záujmu vo vyhľadávaní. Najväčší záujem môžeme vidieť 18. 11. 2021 a 15. 11. 2021. Výsledky zobrazuje graf 5.

Graf 5 Záujem vo vyhľadávaní výrazu „očkovanie“ za obdobie 1. – 27. 11. 2021.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Za posledných 7 dní boli v súvislosti s očkovaním najčastejšie vyhľadávané nasledované dopyty:

  • očkovanie covid
  • očkovanie bez registrácie

Najväčšiu zmenu vo vyhľadávaní zaznamenal dopyt „500 eur za očkovanie“. Najväčší záujem o vyhľadávanie bol 27. 11. 2021 a 30. 11. 2021. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 6.

Graf 6 Záujem vo vyhľadávaní výrazu „500 eur za očkovanie“ v priebehu času od 24. do 30. 11. 2021.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: Google Trends®)

Metodika:

Mediálna analýza bola spracovaná pomocou aplikácie MONITORA®, ktorá monitoruje 2 226 webových stránok, 433 titulov periodickej tlače, 47 televíznych staníc/programov, 8 rozhlasových staníc a agentúrne spravodajstvo. Záujem vo vyhľadávaní bol spracovaný na základe údajov a analýzy Google Trends. Hodnoty v grafoch predstavujú záujem vo vyhľadávaní vzhľadom na najvyšší bod v grafe pre danú oblasť a časové obdobie. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu príslušného výrazu. 50 znamená, že má polovičnú popularitu. Skóre 0 znamená, že nebol dostatok dát pre daný výraz.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*