Vizualizácia dát a efektívne spracovanie údajov

Čo sme skúmali?

Súčasný stav v oblasti zberu, spracovania, vyhodnocovania a vizualizácie údaje v slovenskom podnikateľskom prostredí a možnosti vizualizácie údajov získaných v rámci realizácie ekoinovácií podnikateľských subjektov v súlade so zásadami SoLoMo marketingu.

Aká bola vzorka?

Mikro, malé, stredné a veľké podnikateľské subjekty na Slovensku a široká verejnosť

Aké metódy sme použili?

Na zistenie schopnosti percepcie údajov z rôznych typov grafov sme využili očnú kameru a následnú analýzu údajov dráhy zraku.

Čo sme zistili?

Prostredníctvom očnej kamery bolo zistené, ktoré typy grafov sú najjednoduchšie dekódovateľné. Zistili sme napríklad, že koláčový graf nie je vhodný na vizualizované údajov, pretože ak je popis v grafe, je to ťažko viditeľný, ak je mimo grafu, je potrebné údaje spájať napríklad farbami.

Výskum prebiehal v rámci dizertačnej práce Vizualizácia dát získaných v rámci realizácie ekoinovácií podnikateľských subjektov v súlade so zásadami SoLoMo marketingu.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*