Filip Škultéty

Naša agentúra Glidy úzko spolupracuje s FMK v oblasti vzdelávania v online marketingu a prepájania teoretických informácií s praxou stabilne už niekoľko rokov. Za ten čas prešli našimi celosemestrálnymi školeniami desiatky študentov, pričom mnohým sa podarilo bezprostredne po ukončení školenia dostať do praxe, čo považujeme za významný prínos pre aktuálny pracovný trh.