Koronavírus v médiách a výsledkoch vyhľadávania

V slovenských médiách bolo v minulom roku publikovaných viac ako 490 000 príspevkov na tému „COVID-19“ a „koronavírus“. Najviac príspevkov bolo publikovaných v onlinových médiách (426 423), nasledovali printové médiá (35 797) a agentúrne spravodajstvo (13 749 agentúrnych správ). V televíznom vysielaní bolo odvysielaných 11 572 a v rozhlasovom vysielaní 2 761 príspevkov. Vyplýva to z analýzy, ktorú vypracovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Najviac príspevkov bolo publikovaných v marci, kedy sa na Slovensku potvrdil prvý pozitívny prípad ochorenia COVID-19 a apríli. Počet mediálnych výstupov v nasledujúcich mesiacoch postupne klesal. Nárast môžeme vidieť opätovne v októbri.

Graf 1 Počet mediálnych výstupov za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2020

Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA, 2020)

Mediálny dopad týchto príspevkov presiahol hodnotu 1 068 280,28 GRP (gross rating point = skutočný mediálny obraz tak, ako sa dostáva k najširšej skupine poslucháčov, divákov a čitateľov. Vyjadruje mieru zásahu príspevkov a vychádza z priemerného oslovenia percentuálneho podielu populácie staršej ako 15 rokov. Hodnoty vychádzajú predovšetkým z čítanosti a sledovanosti jednotlivých médií a sú vyjadrené v percentách).

Najväčší počet interakcií na sociálnych sieťach dosiahli príspevky v marci 2020, kedy sme zaznamenali 9 589 471 interakcií. Celkový počet interakcií príspevkov na tému „COVID-19“ a „koronavírus“ dosiahol takmer 32 850 000.

Graf 2 Počet interakcií príspevkov na sociálnych sieťach za obdobie 1. 1. – 31. 12. 2020

Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA, 2020)

Najviac príspevkov bolo publikovaných v utorok a stredu (33,8 %) a v pondelok a štvrtok (32,8 %).

Koronavírus vs. Santa

Téma nového koronavírusu dominovala aj vo výsledkoch vyhľadávania v onlinovom prostredí. Na prvej priečke sa v globálnom hodnotení umiestnila v dvoch kategóriách, a to „vyhľadávanie“ a „novinky“. Na Slovensku sa koronavírus umiestnil na druhom mieste. Prvenstvo získala aplikácia Edupage.

Trendom vo vyhľadávaní boli aj spojenia v kategóriách „Čo je …?“ a „Ako …?“.  Na Slovensku boli najčastejšie vyhľadávané spojenia „Ako ušiť rúško“, či „Ako založiť kvások“.

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami vo vyhľadávaní začali dominovať aj kľúčové slová spojené s Vianocami a Santa Clausom. Najviac vyhľadávanými otázkami v Spojených štátoch amerických boli: „Is Santa real?“, „How many reindeers pull Santa’s sleigh?“, „how old is Santa?“, „Where does Santa live?“ a „Where is Santa?“.

Medzi krajiny s najvyššou mierou vyhľadávania na tému „Vianoce“ („Christmas“) predposledný týždeň roka 2020 patrili Španielsko, Ekvádor, Taliansko, Panama a Slovensko.

Čo vyhľadávali o koronavíruse v USA?

S narastajúcim počtom pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 a šíriacou sa pandémiou rástla aj potreba získavať informácie o novom koronavíruse.

V Spojených štátoch amerických bol prvý pozitívny prípad potvrdený 20. januára 2020. Hranicu 100 pozitívnych prípadov dosiahli v USA 5. marca 2020. Približne do tretieho marcového týždňa vo výsledkoch vyhľadávania dominovalo spojenie „čo je koronavírus?“. V marci sa začali objavovať spojenia „aké sú príznaky koronavírusu?“.

Graf 3 Najviac vyhľadávacie výrazy súvisiace s Covid-19 od 20. januára 2020 v USA

Zdroj: Google Trends, 2020

V kategórii „how to?“ sa koncom januára začali vo vyhľadávaní objavovať spojenia „ako sa pripraviť na koronavírus?“.

Po tom, ako prezident USA oznámil národnú pomoc v boji proti koronavírusu, vo výsledkoch vyhľadávania začali dominovať spojenia „ako sa nechať testovať na koronavírus?“, ale aj „čo je pandémia?“.

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vydalo 3. apríla 2020 odporúčanie nosiť rúška. Vo výsledkoch vyhľadávania sa začali výraznejšie objavovať spojenia „ako si vyrobiť rúško z látky?“

Graf 4 Najviac vyhľadávacie výrazy súvisiace s Covid-19 od 20. januára 2020 v USA

Zdroj: Google Trends, 2020

Vyhľadávanie ovplyvnili aj dopady koronavírusu na život obyvateľov. Vyhľadávané začali byť výrazy „ako sa pripraviť na katastrofu“ alebo výrazy spojené s nezamestnanosťou. Ako kríza pokračovala, vyhľadávanie sa stalo viac špecifickým. Google výsledky rozdelil do nasledovných skupín: všeobecné informácie, príznaky a liečba, pripravenosť, ekonomické dopady, reakcia vlády a zhromažďovanie na diaľku.

Graf 5 Najviac vyhľadávané špecifické výrazy súvisiace s Covid-19 od 20. januára 2020 v USA

Zdroj: Google Trends, 2020

S ďalším šírením koronavírusu a narastajúcimi dopadmi boli vyhľadávané informácie spojené s každodennými aktivitami a širším spoločenským dopadom. Vo vyhľadávaní sa začali objavovať spojenia „ako si vyrobiť dezinfekciu?“, ale aj „ako používať zoom?“.

Graf 6 Najviac vyhľadávané výrazy spojené s každodennými aktivitami a širším spoločenským dopadom súvisiace s Covid-19 od 20. januára 2020 v USA

Zdroj: Google Trends, 2020

Metodika Počet mediálnych výstupov bol analyzovaný pomocou aplikácie MONITORA®. Výsledky vyhľadávania boli analyzované prostredníctvom služby Google Trends. Grafy zobrazujúce výsledky vyhľadávania v USA súvisia s COVID-19 od 20. 1. 2020. Údaje sú obmedzené na dotazy, ktoré začínali otázkami „Ako“ alebo „Čo je/sú“. Viac informácií je dostupných na: https://searchingcovid19.com/

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*