Nežná v médiách alebo médiá o nežnej

Tento rok sme si pripomenuli 32. výročie Nežnej revolúcie, jednej z najvýznamnejších udalostí v novodobých dejinách. Podľa historikov sa však z diania v novembri 1989 stáva postupne historická udalosť. V spoločnosti postupne pribúda tých, ktorí 17. november 1989 priamo nezažili.

Významnú úlohu pri zachovaní odkazu Nežnej revolúcie majú aj médiá. V tomto roku priniesli slovenské médiá v období 15. – 17. 11. celkovo 1 073 príspevkov na tému November 1989 alebo Nežná revolúcia. Najviac príspevkov bolo publikovaných v onlinových médiách, celkovo 878.

Za posledných 12 rokov môžeme vidieť postupný nárast príspevkov, pričom najväčší počet bol v rokoch 2014 a 2019, kedy sme si pripomenuli okrúhle 25. a 30. výročie Novembra 1989. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 1.

Graf 1 Počet príspevkov v online médiách na tému Nežná revolúcia alebo November 1989
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Okrúhle výročie významným spôsobom aktivizujú aj užívateľov sociálnych sietí, čo môžeme vidieť na počte zdieľaní príspevkov. Výsledky zobrazuje graf 2.

Graf 2 Počet zdieľaní príspevkov na sociálnych sieťach
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

V prípade tradičných médií najväčšiu pozornosť téme Nežnej revolúcie venovali televízie, ktoré v tomto roku odvysielali spolu 55 príspevkov, čo je o 6 viac ako v minulom roku. Zaujímavosťou však je, že v roku 2019, teda pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie venovali väčší priestor tejto udalosti printové médiá. Spolu publikovali viac ako 139 príspevkov. Podrobnejšie výsledky zobrazuje graf 3.

Graf 3 Počet príspevkov na tému Nežná revolúcia alebo November 1989 v tradičných médiách.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Vývoj počtu príspevkov v tradičných médiách za uplynulé 4 roky zobrazuje graf 4. Z výsledkov môžeme vidieť výrazný nárast agentúrneho spravodajstva, ktoré v tomto roku prinieslo najväčší počet správ.

Graf 4 Vývoj počtu príspevkov v tradičných médiách za uplynulé 4 roky.
Zdroj: vlastné spracovanie (údaje: MONITORA®)

Metodika

Analýza bola spracovaná pomocou systému MONITORA® za obdobie 15. – 17. 11. na základe vyhľadávania kľúčových slov „Nežná revolúcia“ a „November 1989“ alebo „November 89“.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*