Vzťah dôvery a vzdelania spotrebiteľov rôznych generácií v oblasti udržateľnej módy a klamlivej reklamy

Čo sme skúmali?

Emočné nabudenie a pozornosť respondentov pri sledovaní reklamného spotu módnej značky vykazujúcej znaky greenwashingu.

Aká bola vzorka?

14 respondentov generácie Y a Z. Výber prebiehal zámerným spôsobom, respondenti boli rozdelení do 2 skupín: (1) respondenti, ktorým boli poskytnutí informácie o greenwashingu a reklamnej aktivite spoločnosti H&M a (2) respondenti bez poskytnutých uvedených informácií.

Aké metódy sme využili?

dermálna encelografia, emociálna valencia, písomné dopytovanie

V rámci skúmania sme si stanovali výskumné otázky:

VO1: Sú respondenti Generácie Y a Z, ktorí boli oboznámení o praktikách značky v oblasti greenwashingu, emocionálne odolnejší voči zavádzajúcim reklamným posolstvám tejto značky?

VO2: Vykazujú respondenti Generácie Y a Z, ktorí neboli oboznámení o praktikách značky v oblasti greenwashingu, pri sledovaní environmentálne orientovaného reklamného spotu vykazujúceho znaky greenwashingu pozitívnejšie emócie ako respondenti, ktorí boli o takýchto praktikách informovaní?

VO3: Stáva sa značka rýchlej módy po vzhliadnutí reklamného spotu vykazujúceho znaky greenwashingu hodnotnejšia pre respondentov, ktorí ?

VO4: Pôsobia na informovaného respondenta informácie poskytnuté v environmentálnych reklamných spotoch značiek rýchlej módy dôveryhodnejšie?

Čo sme zistili? Respondenti, ktorí boli oboznámení o praktikách značky v oblasti greenwashingu, reagovali na marketingovú komunikáciu rozhorčene. Respondenti, ktorí neboli oboznámení o praktikách značky v oblasti greenwashingu, reagovali pozitívne.

Výskum prebiehal v rámci bakalárskej práce Greenwashing a jeho vplyv na spotrebiteľa.

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*