Tamáš Darázs

Na FMK UCM v Trnave pracujeme nielen so zrakom, ale aj s ďalšími zmyslami, ako sú hmat, sluch, čuch alebo dokonca chuť. V podstate dokážeme skúmať odozvu jednotlivca na akékoľvek video, obrázok, alebo hudbu a pritom skúmať čo prežíva a kam sa pozerá. Takto dokážeme vyhodnotiť rozdiely, nájsť lepšie varianty, ale aj identifikovať body v čase a priestore, ktoré sú rušivé alebo pozitívne a na základe ktorých sa môžu vytvoriť lepšie varianty.