Lucia Filipová

Spoluprácu s FMK hodnotíme veľmi pozitívne. Vďaka pravidelnej komunikácii vieme promptne reagovať na ich požiadavky, prinášať pravidelne študentom prednášky na zaujímavé témy, a tak im poskytnúť aktuálne informácie o trendoch v digitálnom marketingu. Cítime ochotu aj veľkú snahu zo strany fakulty prepájať teóriu s praxou, čo zaistí absolventom lepšie podmienky pri vstupe na pracovný trh. Jedným z hlavných cieľov asociácie je vzdelávať, preto si veľmi ceníme príležitosť úzko spolupracovať s FMK a aj touto formou pomáhať študentom vzdelávať sa, napredovať a orientovať sa v oblasti digitálneho marketingu, ktorý sa neustále mení.