Our Team

Our Team

Vedúci neuromarketingového laboratória na FMK UCM v Trnave
Profesorka / Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave
Profesorka / Katedra marketingovej komunikácie FMK UCM v Trnave