Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie, najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období 23. 1. – 19. 3. 2020 zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Prihlášku na vysokú školu si podalo alebo si plánuje podať 91 % oslovených stredoškolákov. Najväčší záujem je pritom o štúdium ekonómie a medicíny. Nasledujú informatika, umenie/dizajn/architektúra, právo, médiá a komunikácia, či cudzie jazyky.

Najčastejšie si maturanti podávajú na vysokú školu dve prihlášky. 55 % stredoškolákov uviedlo, že si podáva viacero prihlášok na rovnaký typ vysokej školy, aby mali šancu dostať sa na niektorú z nich. 30 % uviedlo, že si podáva viacero prihlášok na rôzne vysoké školy, aby mali šancu dostať sa aspoň na niektorú z nich.

O výbere vysokej školy sa maturanti najčastejšie rozhodujú sami. V prieskume túto možnosť uviedlo 62 % respondentov. 26 % sa o výbere radí s rodičmi a takmer
12 % s kamarátmi. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity.

Od štúdia na vysokej škole maturanti očakávajú získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Takmer polovica očakáva nové priateľstvá. Nasleduje možnosť cestovania a zábava. Informácie o vysokých školách najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity, nasledujú informácie od známych, ktorí na škole študovali a deň otvorených dverí.

Takmer 69 % maturantov si podáva prihlášku na slovenskú vysokú školu. Zo zahraničných je najväčší záujem o štúdium v Českej republike.

V minulom roku získalo na Slovensku diplom 30 804 absolventov I. a II. stupňa v dennej forme štúdia, z toho 1 670 absolventov pochádzalo zo zahraničia. V externej forme štúdia získalo diplom 5 912 absolventov. Celkovo študovalo na vysokých školách 105 393 študentov v dennej forme a 22 956 v externej forme (I. a II. stupeň, verejné, súkromné a štátne vysoké školy). Najviac zahraničných študentov pochádzalo z Ukrajiny (3 749, verejné vysoké školy).

Prieskum na vzorke 485 maturantov realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v období 23. 1. – 19. 3. 2020 prostredníctvom elektronického dopytovania.

Od štúdia na vysokej škole očakávajú maturanti získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie, najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je však perspektíva dobrého zamestnania. Maturanti si najčastejšie podávajú prihlášky na dve vysoké školy. Informácie o možnosti štúdia najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity. Vyplýva to z celoslovenského prieskumu, ktorý v období 23. 1. – 19. 3. 2020 zrealizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

Prihlášku na vysokú školu si podalo alebo si plánuje podať 91 % oslovených stredoškolákov. Najväčší záujem je pritom o štúdium ekonómie a medicíny. Nasledujú informatika, umenie/dizajn/architektúra, právo, médiá a komunikácia, či cudzie jazyky.

Najčastejšie si maturanti podávajú na vysokú školu dve prihlášky. 55 % stredoškolákov uviedlo, že si podáva viacero prihlášok na rovnaký typ vysokej školy, aby mali šancu dostať sa na niektorú z nich. 30 % uviedlo, že si podáva viacero prihlášok na rôzne vysoké školy, aby mali šancu dostať sa aspoň na niektorú z nich.

O výbere vysokej školy sa maturanti najčastejšie rozhodujú sami. V prieskume túto možnosť uviedlo 62 % respondentov. 26 % sa o výbere radí s rodičmi a takmer
12 % s kamarátmi. Najdôležitejším kritériom pri výbere vysokej školy je perspektíva dobrého zamestnania a dobré meno univerzity.

Od štúdia na vysokej škole maturanti očakávajú získanie nových skúseností a kvalitné vzdelanie. Takmer polovica očakáva nové priateľstvá. Nasleduje možnosť cestovania a zábava. Informácie o vysokých školách najčastejšie získavajú z internetovej stránky univerzity, nasledujú informácie od známych, ktorí na škole študovali a deň otvorených dverí.

Takmer 69 % maturantov si podáva prihlášku na slovenskú vysokú školu. Zo zahraničných je najväčší záujem o štúdium v Českej republike.

V minulom roku získalo na Slovensku diplom 30 804 absolventov I. a II. stupňa v dennej forme štúdia, z toho 1 670 absolventov pochádzalo zo zahraničia. V externej forme štúdia získalo diplom 5 912 absolventov. Celkovo študovalo na vysokých školách 105 393 študentov v dennej forme a 22 956 v externej forme (I. a II. stupeň, verejné, súkromné a štátne vysoké školy). Najviac zahraničných študentov pochádzalo z Ukrajiny (3 749, verejné vysoké školy).

Prieskum na vzorke 485 maturantov realizovala Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v období 23. 1. – 19. 3. 2020 prostredníctvom elektronického dopytovania.

Počet študentov a absolventov vysokých škôl na Slovensku

Bakalárske, magisterské a inžinierske štúdium

K 31. 10. 2019 študovalo na verejných vysokých školách 96 367 študentov v dennej forme na I. a II. stupni, z toho 9 530 zahraničných študentov. V externej forme na I. a II. stupni študovalo 13 022 študentov, z toho 460 zahraničných.

Na súkromných vysokých školách študovalo k 31. 10. 2019 6 703 študentov v dennej forme, z toho 1 562 zahraničných študentov. V externej forme študovalo 8 653 študentov, z toho 1 635 zahraničných.

Na štátnych vysokých školách študovalo k 31. 10. 2019 2 323 študentov v dennej forme, z toho 180 zahraničných. V externej forme študovalo 1 281 študentov, z toho 100 zo zahraničia.

Najväčší počet zahraničných študentov na verejných vysokých školách pochádza z Ukrajiny, a to 3 749. Za nimi nasledujú študenti z Nemecka (585), Nórska (496) a Srbska (481). Česká republika sa počtom študentov na slovenských verejných vysokých školách umiestnila na 8. mieste s počtom 315 študentov.

K 31. 12. 2019 získalo na verejných vysokých školách diplom v dennej forme štúdia 28 215 absolventov I. a II. stupňa, z toho 1 338 absolventov pochádzalo zo zahraničia. V externej forme získalo diplom 2 603 absolventov I. a II. stupňa štúdia.

Na súkromných vysokých školách získalo diplom 2 034 absolventov I. a II. stupňa štúdia v dennej forme, z toho 306 absolventov pochádzalo zo zahraničia. V externej forme štúdia získalo diplom 3 052 absolventov.

Na štátnych vysokých školách získalo diplom 555 absolventov I. a II. stupňa štúdia v dennej forme, z toho 26 absolventov pochádzalo zo zahraničia. V externej forme štúdia získalo diplom 257 absolventov.

Doktorandské štúdium

K 31. 10. 2019 študovalo na III. stupni v dennej forme 3 639 študentov, z toho 261 zahraničných. V externej forme študovalo na III. stupni 2 338 študentov, z toho 405 zahraničných.

Na súkromných vysokých školách študovalo v III. stupni štúdia v dennej forme 37 študentov, z toho 1 zahraničný. V externej forme študovalo 324 študentov, z toho 94 zo zahraničia.

Na štátnych vysokých školách študovalo v III. stupni štúdia v dennej forme 7 študentov. V externej forme študovalo 259 študentov, z toho 4 zahraniční.

K 31. 12. 2019 získalo v III. stupni štúdia (v dennej forme) diplom 785 slovenských a 42 zahraničných študentov. V externej forme štúdia získalo v III. stupni diplom 406 študentov. V externých vzdelávacích inštitúciách ukončilo doktorandské štúdium 93 študentov.

Na súkromných vysokých školách získalo v III. stupni (v dennej forme) diplom 7 absolventov. V externej forme štúdia 71.

Na štátnych vysokých školách získali v III. stupni (v dennej forme) diplom 2 študenti. V externej forme štúdia 26.

Najväčší počet zahraničných študentov na III. stupni štúdia (verejné vysoké školy) pochádzalo z Ukrajiny (63). Nasledovala India (36) a Srbsko (21). Česká republika sa umiestnila na 6. mieste s počtom 10 študentov.

Graf 1: Krajiny, z ktorých študenti k 31. 10. 2019 študovali na Slovensku v I. a II. stupni (verejné vysoké školy)

Údaje: CVIT, 2020

Graf 2: 10 krajín s najväčším počtom študentov, ktorí k 31. 10. 2019 študovali na Slovensku v I. a II. stupni (verejné vysoké školy)

Údaje: CVIT, 2020

Graf 3: Krajiny, z ktorých študenti k 31. 10. 2019 študovali na Slovensku v III. stupni

Údaje: CVIT, 2020 (verejné vysoké školy)

Graf 4: Krajiny, z ktorých študenti k 31. 10. 2019 študovali na Slovensku v III. stupni

Údaje: CVIT, 2020 (verejné vysoké školy)

Analýza bola spracovaná z údajov Centra vedecko technických informácií (CVIT).

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*