Roman Šterbák

Spoluprácu s Fakultou masmediálnej komunikácie hodnotíme veľmi kladne, nakoľko prepájanie akademického prostredia s praxou považujeme za veľmi dôležité a kľúčové pri vzdelávaní študentov a ich príprave na budúce povolanie.