Central European Digital Media Observatory (CEDMO)

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na vytvorenie národných a nadnárodných uzlov pre výskum digitálnych médií. Ide o medzinárodnú sieť výskumných centier, ktorých účelom je zhromažďovať, analyzovať a vyhodnocovať poznatky týkajúce sa problematiky dezinformácií a falošných správ.

FMK UCM v rámci projektu zabezpečuje rôzne typy analytických a výskumných aktivít, ako aj aktivity v oblasti zvyšovania mediálnej, informačnej a digitálnej gramotnosti detí, dospievajúcich i ďalších cieľových skupín. V rámci projektu spolupracuje aj na vývoji edukačnej onlinovej hry zameranej na zvyšovanie odolnosti detí a dospievajúcich voči dezinformáciám.

Projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou vo výzve THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) – TELECOMMUNICATIONS SECTOR – CEF-TC-2020-2 (European Digital Media Observatory), Ref.: 2020-EU-IA-0267.

Doba riešenia: 2021 – 2024

Grantová schéma: CEF-TC-2020-2

Partneri: 

Karlova Univerzita v Prahe, Fakulta sociálnych vied
České učení technické
Vysoká škola sociálnych a humanitných vied vo Varšave
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie
Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Francúzska tlačová agentúra (AFP)
infosecurity.sk
demagog.sk
demagog.cz
Konkret24