Kreatívne centrum – adaptácia priestorov UCM FMK pre účely vytvorenia kreatívneho centra

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je stimulovanie podpory udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu, netechnologických inovácií.

Vytvorenie Kreatívneho centra na pôde Fakulty masmediálnej komunikácie si dáva za cieľ napomôcť rozvoju slovenského priemyslu v rámci sektoru kultúrny priemysel, oblasť hudba, audiovízia a multimédiá, a to prepojením teoretických znalostí nadobudnutých počas štúdia s praktickými znalosťami, ktoré umožnia širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť na pracovnom trhu.

Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja e-športu, kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok.

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva zvýšená ochota firiem fungujúcich v rámci digitálneho biznisu poskytovať verejnosti priestor pre prax a zvýšenie ich kvalifikácie, zvýšený počet slovenských herných štúdií a startupov/ateliérov (mikro, malých a stredných podnikov), vytvorenie podmienok pre vznik pobočiek zahraničných a nadnárodných herných spoločností, zvýšený ročný obrat a zamestnanosť v rámci ekonomického sektoru audiovizuálnej tvorby, zvýšený počet propagačných aktivít pre umelcov pôsobiacich v audiovizuálnej tvorbe.

Kreatívne centrum má ambíciu rozvíjať a naštartovať procesy, ktoré pomôžu premeniť kreatívny ľudský potenciál do komerčne využiteľného alebo verejne prospešného produktu alebo služby.

Doba riešenia: 2021 – 2023

Grantová schéma: IROP (IROP-PO3-SC31-2019-49)