Need of Critical Thinking

Charakteristika projektu

Kritické myslenie má kvôli súčasnému svetu plnému technológií a rýchlemu toku informácií veľký význam a je dôležitou zručnosťou nielen v živote mladých, ale aj dospelých či seniorov. Kritické myslenie umožňuje človeku lepšie pochopiť problémy moderného sveta, určiť, kam patrí a porozumieť samému sebe. Okrem toho je kritické myslenie dôležitým determinantom intelektu, pretože dovoľuje ľuďom rozoznávať fakty od manipulácií a dezinformácií.

Hlavným cieľom projektu je implementácia dát, ktoré výskumníci získajú v prieskume medzi dospelými ľuďmi do systému vzdelávania dospelých v oblasti rozvoja kritického myslenia a spracovávania informácií.

Cieľovou skupinou sú dospelí ľudia (so špeciálnou pozornosťou venovanou seniorom), taktiež lektori dospelých študentov z partnerských organizácií a vzdelávacie organizácie v oblasti edukácie dospelých.

V prvej fáze projektu medzinárodný tím vytvoril dotazník, ktorý má za úlohu analyzovať úroveň a potreby rozvoja kritického myslenia dospelých ľudí. V ďalšej časti sa projektový tím zameria na vytvorenie kurzu určeného na zlepšenie zručností tohto druhu.

Aj keď existuje množstvo psychologických a štandardizovaných testov kritického myslenia, zvyčajne sú príliš rozsiahle, čo môže respondentov odradiť od ich zodpovedania. Často sú tiež spoplatnené, čo je prekážkou pre mnoho organizácií. Treba však spomenúť, že náš vytvorený dotazník bude voľne dostupný spoločne s návodom, ako ho vyhodnocovať, a tak ho budú môcť používať všetky, aj neziskové organizácie pôsobiace vo vzdelávaní dospelých.

Grantová schéma: Erasmus+ (2020-1-SK01-KA204-078371)

Partneri projektu:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Faulta masmediálnej komunikácie
Právě teď!
Associazione Culturale Eduvita e.t.s.
Nazilli Hayat Boyu Ogrenme Dernegi
Fundacja Pro Scientia Publica