Vplyv a hodnota digitalizácie inovácií marketingovej komunikácie produktov pre generácie ekologických používateľov

Charakteristika projektu

Vplyv a hodnota digitalizácie  sa prejavuje vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, vrátane ekonomiky, kultúry a vzdelávania, čo vedie k zvyšovaniu inovatívnosti, efektívnosti, konkurencieschopnosti a tiež k pružnejším reakciám na potreby a požiadavky spotrebiteľov. Využitím digitálnych nástrojov a technológií môžu podnikateľské subjekty zhromažďovať a analyzovať množstvo údajov, ktoré môžu použiť na personalizovanie svojich rozhodnutí a prispôsobenie marketingového úsilia potrebám a preferenciám cieľových používateľov.  Projekt má zámer skúmať vplyv a hodnotu digitalizácie na marketingovú komunikáciu produktov na generácie ekologických používateľov, ktorá sa premietne do návrhu metodologického modelu digitálnej komunikácie a návrhu inovatívnej  digitálnej platformy. 

Doba riešenia projektu: 2024 – 2026

Vedúca projektu: Ing. Renáta Miklenčičová, PhD. 

Grantová schéma: VEGA 1/0304/2