Covid-19 as a digital accelerator to spur Higher Education

Charakteristika projektu

Projekt zameraný na využívanie digitálnych nástrojov v čase pandémie COVID-19 – Digitálne nástroje a COVID. Nástroje sú rozdelené do troch hlavných oblastí:

  1. Povedomie – Zdravie: (Monitorovanie chorôb: identifikácia šírenia látky COVID-19 v spoločnosti, Prevencia a zadržanie: prevencia šírenia choroby a podpora úsilia minimalizovať ďalšie šírenie),
  2. Diaľkové vzdelávanie a práca, Zábava (udalosti sa stávajú virtuálnymi) ,
  3. Boj proti účinkom COVID-19 (boj proti dezinformáciám, podpora vlád a spoločností pri zotavovaní sa z COVID-19.

Grantová schéma: KA226

Koordinátor projektu: Universitatea de Vest din Timișoara, Rumunsko

Partneri projektu:
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (Slovensko)
Fundacio Eurecat (Španielsko)
Tiber Umbria Comett Education Programme Tucep (Taliansko)
Stichting Breda University of Applied Sciences (Holansko)
Virtual Campus Lda (Portugalsko)