Possibilities and barriers for Industry 4.0 implementation in SMEs in V4 countries and Serbia

Charakteristika projektu

Cieľom projektu je vyvinúť praktickú softvérovú aplikáciu prispôsobiteľnú potrebám rozhodovacích orgánov v malých a stredných podnikoch (MSP).

Aplikácia bude využívať databázu vytvorenú počas predchádzajúceho výskumného projektu a umožní osobám s rozhodovacou právomocou posúdiť ich súčasný obchodný proces na základe najvplyvnejších faktorov. To umožní manažmentu MSP v krajinách V4 a Srbsku rozpoznať príležitosti a prekonať hrozby podporou užívateľsky prívetivého IKT nástroja, vyvinutého na koncepte otvorených zdrojov dostupných v rámci konceptu Industry4.0.

Pokračovaním a posilňovaním akademickej spolupráce v krajinách V4 a Srbsku bude vytvorená medzinárodná a interdisciplinárna výskumná sieť s cieľom preskúmať možnosti využitia implementácie konceptu Industry4.0 v podnikaní. Projekt je zameraný na preberanie najlepších dostupných praktík z krajín Vyšehradskej štvorky, pričom srbskí lektori budú tieto poznatky ďalej prenášať na študentov ako budúcich manažérov MSP a súčasných podnikateľov.

Doba riešenia: 2021 – 2022

Grantová schéma: V4 – VISEGRAD FUND – F22110036